ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες που παρέχονται από DownloadConverter.net και ενώ προσπαθούμε να κρατήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με την η ιστοσελίδα ή οι πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου . Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο των DownloadConverter.net. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω χώρων. Η συμπερίληψη όλων των συνδέσμων δεν συνεπάγεται κατ 'ανάγκη σύστασης είτε να εγκρίνουν τις απόψεις που εκφράζονται στο εσωτερικό τους. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει την ιστοσελίδα οργανωθεί και να λειτουργήσει ομαλά. Ωστόσο, DownloadConverter.net δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα ευθύνεται για το δικτυακό τόπο είναι διαθέσιμο προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα ​​από τον έλεγχό μας.