VOORWAARDEN

1. Uw Aanvaarding

DOOR OF deze website te bezoeken (samen met alle content beschikbaar via de DownloadConverter.net domeinnaam, de "Website") of het indienen van INHOUD Om deze website, gaat u akkoord AAN DEZE VOORWAARDEN (de "Algemene Voorwaarden") . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website. Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden of het privacybeleid, dan niet langer gebruik maken van de website. ALS JE niet begrijpen van de ENGELS TAAL, dan kunt u gebruik maken van een vertaler of niet de website niet gebruiken.

2. Links

De website kan links naar websites van derden die geen eigendom zijn of worden beheerd door DownloadConverter.net bevatten. DownloadConverter.net is niet met die websites aangesloten, heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy beleid of de praktijken van websites van derden. Daarnaast DownloadConverter.net zal niet en kan niet censureren of de inhoud van een site van derden te bewerken. Door het gebruik van de Website, u uitdrukkelijk los DownloadConverter.net van enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van derden. Daarom raden we u aan op te letten wanneer u de Website hebben verlaten en aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van iedere andere website die u bezoekt. DownloadConverter.net geen van de video's die hier ingesloten hosten.

3. Website Access

DownloadConverter.net verleent u hierbij toestemming om de website te gebruiken, op voorwaarde dat: (i) uw gebruik van de Website is uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (Ii) zul je niet kopiëren, verspreiden of enig deel van de website te wijzigen zonder DownloadConverter.net voorafgaande schriftelijke toestemming; (Iii) u niet ongevraagde of ongeoorloofde reclame, spam, kettingbrieven, etc., (iv) zult u geen Content die software virussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's bevat uitzenden sturen; (V) zul je niet servers of netwerken verbonden met de website te verstoren; en (vi) u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op deze website. U stemt ermee in om geen geautomatiseerd systeem gebruiken of te lanceren, waaronder, zonder beperking, "robots", "spinnen" en "offline lezers," dat de Website op een wijze die meer verzoek berichten stuurt naar de DownloadConverter.net servers in een bepaalde periode dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van een conventionele on-line web browser. DownloadConverter.net verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de website te kopiëren voor het enige doel van het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen, maar niet caches of archieven van dergelijke materialen. DownloadConverter.net behoudt zich het recht voor deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken. U stemt ermee in om geen persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van rekening namen of e-mailadressen te verzamelen of te oogsten, van de website, noch de communicatiesystemen die worden verschaft door de Website voor commerciële verzoek doeleinden. U stemt ermee in niet te benaderen, voor commerciële doeleinden, geen enkele gebruiker van de Website met betrekking tot hun Geplaatste Content (zoals hieronder gedefinieerd). DownloadConverter.net heeft het recht om uw toegang tot de Website onmiddellijk en met of zonder reden te beëindigen, naar eigen goeddunken,.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van alle inzendingen van gebruikers, inclusief zonder beperking, de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve functies ( "Content") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin ( "merken"), zijn eigendom van of in licentie bij DownloadConverter.net. De inhoud van de website wordt aan u verstrekt "AS IS" voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, geautoriseerd, reverse engineering, de-gecompileerd of anderszins geëxploiteerd voor andere doeleinden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DownloadConverter.net's. DownloadConverter.net behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk in en op de Website verleend. Als u downloaden of een kopie van de inhoud afdrukken voor persoonlijk gebruik, moet u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten daarin vast te houden. U stemt ermee in niet te omzeilen, uitschakelen of anderszins bemoeien met beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of functies die te voorkomen of het gebruik of kopiëren van content te beperken of af te dwingen beperkingen op het gebruik van de website.

5. Auteursrechten en Content Beleid

DownloadConverter.net respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en vraagt ​​u om hetzelfde te doen. DownloadConverter.net staat geen inbreuk maakt op auteursrechten activiteiten en inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten op de website, en DownloadConverter.net zal onmiddellijk alle auteursrechtelijk beschermde inhoud (bediend via een openbare webadres / URL) van de mogelijkheid op te schorten om te worden geconverteerd en gedownload door haar website wanneer er op gewezen. DownloadConverter.net heeft ook een team in plaats die de invoering van extra inspanning om de mogelijkheid van inbreukmakende activiteiten te verkleinen met behulp van de Website door actief op zoek naar buiten en het uitschakelen van de mogelijke omzetting van de commerciële auteursrechtelijk beschermd materiaal. Als je een maker van de inhoud / eigenaar, eigenaar van het auteursrecht of een agent daarvan en wil het mogelijke gebruik van het platform DownloadConverter.net's uit te schakelen om uw publiek beschikbare content (s) om te zetten, neem dan zo vriendelijk stuur ons een verzoek via e-mail [email protected] met de volgende informatie: de URL (s) en beschrijving (s) van de inhoud (s) u wilt dat wij blokkeren; een vorm van elektronische of fysiek bewijs waaruit blijkt dat je de rechten om op te treden voor de inhoud (s); contact informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat om u te contacteren, zoals een adres, telefoonnummer en een geldig e-mailadres in. De inhoud (s) op de zwarte lijst in ons systeem binnen 24 uur.

6. Handelsmerken

DownloadConverter.net, de DownloadConverter.net logo, en alle andere DownloadConverter.net handelsmerken, dienstmerken, productnamen en handelsnamen van DownloadConverter.net op de Diensten zijn eigendom van DownloadConverter.net. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, productnamen, logo's en foto's die op de Services zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

7. Garantie Disclaimer

U AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS VOOR UW EIGEN RISICO VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DownloadConverter.net, ITS functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers ALLE GARANTIES, expliciet of impliciet, IN VERBAND MET DE WEBSITE EN UW het gebruik daarvan. DownloadConverter.net geeft geen garanties of IN VOOR DE juistheid of volledigheid van inhoud van de website en is niet aansprakelijk voor enige (I) FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD, (II) PERSOONLIJK letsel of materiële schade ontstaat door het gebruik van de website, (III ) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIELE daarin opgeslagen informatie, (IV) onderbreking of STOPZETTING VAN VERKEER NAAR OF VAN DE WEBSITE, (IV) BUGS, virussen, Trojaanse PAARDEN, of dergelijke, die naar of via onze website door Iedere derde partij kan worden verzonden, en / of (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD noch voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE CONTENT OP of via de website. DownloadConverter.net GEEN garantie, bevestiging en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, of het product en service genoemd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE via de website of AANBEVOLEN moet in alle reclame EN DownloadConverter.net ZAL NIET OF OP EEN ANDERE WIJZE PARTIJ verantwoordelijk voor het toezicht ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U en third-party aanbieders van producten of diensten.

U AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE wordt aan het uniek doel van het downloaden van inhoud With restrictief en privé-gebruik. Als de service is volledig toegankelijk vanuit Internet, verklaart u MOET de specifieke regels toegepast op uw eigen land te leren kennen. U AANVAARDT DAT MEER IN HET ALGEMEEN ALLE gedownload van DownloadConverter.net CONTENT IS BEDOELD VOOR een evaluatieperiode Ze worden op uw harde schijf of andere apparaten MEER DAN EEN BEPERKENDE van 2 dagen NIET AANWEZIG ZIJN. U eens dat als u de inhoud vast te houden en als deze inhoud wordt verkocht onder een licentie, zal u een licentie van het te kopen.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

IN GEEN GEVAL ZAL DownloadConverter.net, ITS functionarissen, directeuren, werknemers of agenten, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK ALS GEVOLG VAN (I) content, zoals fouten of ONNAUWKEURIGHEDEN ERIN, (II) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, (III) elk onbevoegd gebruik van onze servers en / OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIELE daarin opgeslagen informatie, (IV) onderbreking of STOPZETTING VAN VERKEER NAAR OF VAN ONZE WEBSITE, (IV) BUGS, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke, die naar of via onze website door Iedere derde partij kan worden verzonden, en / of (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD noch voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN INHOUD OP OF VIA DE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OOK NIET DownloadConverter.net OP DE HOOGTE VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN de toepasselijke jurisdictie. Erkent u uitdrukkelijk DAT DownloadConverter.net is niet aansprakelijk voor GEBRUIKERSINZENDINGEN OF LASTERLIJK, beledigend materiaal of onwettelijk gedrag van een derde en dat het risico van letsel of schade UIT HET GEHEEL BIJ JE ZIJN.

9. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren DownloadConverter.net, haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van de Website; (Ii) uw schending van deze Algemene Voorwaarden; (Iii) uw schending van de voorwaarden die gelden voor uw gebruikersnaam Inzending; (Iv) uw schending van de rechten van derden, inclusief zonder beperking enig auteursrecht, eigendom, publiciteit of privacyrecht; of (v) enige beweren dat een van uw Gebruikersinzendingen veroorzaakte schade aan een derde partij. Dit verweer en schadeloosstelling verplichting zullen deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van de website te overleven.

10. De mogelijkheid om Algemene Voorwaarden accepteren

U bevestigt dat u ofwel meer dan 18 jaar of bezitten wettelijke ouder of voogd in deze Algemene Voorwaarden aan te gaan, en om te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. In ieder geval, bevestigt u dat u ouder bent dan de leeftijd van 13, omdat de website niet bedoeld is voor kinderen onder de 13. Als je jonger bent dan 13 jaar, dan niet langer gebruik maken van de Website-er zijn tal van andere grote web sites voor jou. Praat met je ouders over welke sites geschikt zijn voor u.

11. Opdracht

Deze Algemene Voorwaarden, en alle toegekende rechten en licenties, kan niet worden overgedragen of door u wordt toegewezen, maar kan door DownloadConverter.net worden toegewezen zonder beperking.

12. Algemeen

U stemt ermee in dat: (i) de Website wordt geacht uitsluitend gevestigd in Nederland; en (ii) de Website wordt geacht een passieve website die niet leiden tot persoonlijke jurisdictie over DownloadConverter.net specifieke of algemene, in andere landen dan het land van Nederland jurisdicties geeft. Deze voorwaarden worden beheerst door de interne materiële recht van het land van Nederland, zonder betrekking tot de conflicten van juridische principes. Elke claim of geschil tussen u en DownloadConverter.net die ontstaat in zijn geheel of gedeeltelijk van de Website of deze Voorwaarden zullen uitsluitend door een federale staat of de bevoegde rechter in Nederland worden beslist. Deze Algemene Voorwaarden, en alle andere wettelijke vermeldingen gepubliceerd door DownloadConverter.net op de website, zal de gehele overeenkomst tussen u en DownloadConverter.net met betrekking tot de website vormen. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze deze voorwaarden wordt geacht een verdere of blijvende afstand van die term of een andere term, en het falen van een partij enig recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven, zal een afstand van dat recht vormt geen of bepaling. DownloadConverter.net behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden voor mogelijke wijzigingen te herzien. Uw gebruik van de Website na een wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal uw instemming met en aanvaarding van de herziene voorwaarden. U EN DownloadConverter.net ermee akkoord dat alle OORZAAK GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE DownloadConverter.net WEBSITE moet beginnen binnen één (1) jaar na de OORZAAK actie kan worden ingesteld. Anders wordt DERGELIJKE OORZAAK, permanent geblokkeerd.