REGULAMIN

1. akceptację

KORZYSTAJĄC LUB odwiedzanie (wraz ze wszystkimi treści dostępnych za pośrednictwem domeny DownloadConverter.net, „Witryna”), albo przesyłając treść do tej strony, wyrażają Państwo zgodę na TYCH WARUNKÓW (dalej „Regulamin”) , Warunki te mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, prosimy nie korzystać z Serwisu. JEŻELI NIE ROZUMIE języka angielskiego, a następnie skorzystaj z tłumacza lub nie korzystać z witryny.

2. Linki

Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością lub kontrolowanych przez DownloadConverter.net. DownloadConverter.net nie jest związany z tych stron, nie ma kontroli nad i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, polityki prywatności lub praktyk jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich. Ponadto DownloadConverter.net nie będzie i nie może cenzurować ani edytować zawartość dowolnej strony trzeciej. Korzystając z serwisu WWW, użytkownik wyraźnie zwolnić DownloadConverter.net z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek strony trzeciej. W związku z tym zachęcamy do być świadomy, kiedy opuściły internetową i przeczytać warunki i politykę prywatności każdej innej strony, które odwiedzasz. DownloadConverter.net nie obsługiwać każdy z filmów osadzonych tutaj.

3. Dostęp do strony

DownloadConverter.net niniejszym udziela użytkownikowi prawa do korzystania ze strony internetowej, pod warunkiem, że: (i) korzystanie z Serwisu jest wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku; (Ii) nie będzie kopiować, rozprowadzać lub modyfikować żadnej części Serwisu bez uprzedniej pisemnej DownloadConverter.net zezwolenia; (Iii) nie będzie wysyłać niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, spamu, łańcuszków, itd., (Iv) nie przekaże żadnych Treści, które zawiera wirusy lub inne szkodliwe kody komputerowe, pliki lub programy; (V) nie będzie zakłócać serwerów lub sieci podłączonych do Serwisu; oraz (vi) przestrzegania niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania, które występuje na tej stronie. Zgadzasz się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń, „robotów”, „pająki” i „przeglądarka offline”, który uzyskuje dostęp do Serwisu w sposób, który wysyła kolejne komunikaty żądań do serwerów DownloadConverter.net w danym okres czasu niż człowiek może racjonalnie produkować w tym samym czasie za pomocą konwencjonalnego przeglądarkę internetową on-line. DownloadConverter.net udziela operatorom wyszukiwania publicznej zgody silników korzystać pająki na kopiowanie materiałów ze strony internetowej wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych przeszukiwania indeksy materiałów, ale nie buforuje lub archiwa takich materiałów. DownloadConverter.net zastrzega sobie prawo do cofnięcia tych wyjątków ogólnie lub w konkretnych przypadkach. Zgadzasz się nie zbiera ani zbierać żadnych danych osobowych, w tym nazw kont lub adresów e-mail, ze strony internetowej, ani korzystać z systemów komunikacyjnych świadczonych przez Serwis w celach komercyjnych akwizycji. Zgadzasz się nie zabiegać, do celów komercyjnych, wszelkie użytkownikom Serwisu w odniesieniu do ich zgłoszeń użytkowników (zgodnie z definicją poniżej). DownloadConverter.net ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, według własnego uznania, natychmiast i bez podania przyczyny.

4. Prawa Własności Intelektualnej

Zawartość w Serwisie, w tym wszystkich zgłoszeń użytkowników, w tym, bez ograniczeń, tekst, oprogramowanie, skrypty, grafiki, zdjęć, dźwięków, muzyki, filmów i interaktywnych funkcji ( „Zawartość”) oraz znaków towarowych, znaków usługowych i logo w nim zawartych ( „Znaki”) są własnością lub licencjonowane DownloadConverter.net. Treść na stronie internetowej jest dostarczany do Ciebie „AS IS” dla twojej informacji i wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane, broadcast, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane, odwrotnej inżynierii, de-skompilowane, lub w inny sposób wykorzystywana dla innych celów bez wcześniejszej pisemnej zgody DownloadConverter.net użytkownika. DownloadConverter.net zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane i na stronie internetowej. Jeśli pobrać lub wydrukować kopię treści na własny użytek, trzeba zachować wszelkie prawa autorskie i inne zastrzeżenia zawartego w nim. Nie zgadzają się obejść, wyłączać lub w inny sposób zakłócać funkcji związanych z bezpieczeństwem Serwisu lub cech, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwowania ograniczenia korzystania z Serwisu.

5. Prawa autorskie i polityka Content

DownloadConverter.net szanuje prawa własności intelektualnej innych osób, i prosi o to samo. DownloadConverter.net nie pozwala autorskich działaniach naruszających prawo oraz naruszenia praw własności intelektualnej na swojej stronie internetowej, a DownloadConverter.net niezwłocznie zawiesić wszelkie treści chronionych prawami autorskimi (serwowane za pośrednictwem publicznie dostępnych adresów internetowych / URL) od bycia w stanie przekształcić i pobierane przez jej www kiedy uprzejmie poinformowany. DownloadConverter.net posiada również zespół w miejscu, które jest wprowadzenie dodatkowego wysiłku w celu złagodzenia możliwość działania naruszające prawa autorskie używając jego strony internetowej poprzez aktywne poszukiwanie i wyłączanie ewentualnej konwersji komercyjnych materiałów chronionych prawem autorskim. Jeśli jesteś twórcą content / właściciel, właściciel praw autorskich lub jego agenta i chciałby wyłączyć możliwości wykorzystania platformy DownloadConverter.net do konwertowania zawartości dostępnej publicznie (y), proszę wysłać nam zapytanie pocztą elektroniczną na [email protected] następujące informacje: adres URL (s) oraz opis (ów) treści (y) chcesz nam blokować; formą elektroniczną lub fizyczne dowody potwierdzające, że masz prawa do działania za treść (s); skontaktować się z informacji, które są dość wystarczające, aby umożliwić nam kontakt z Tobą, takie jak adres, numer telefonu, oraz ważny adres e-mail. Zawartość (y) będą blokowane w systemie w ciągu 24 godzin.

6. Znaki towarowe

DownloadConverter.net, logo DownloadConverter.net, a wszystko inne DownloadConverter.net znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy produktów oraz nazwy handlowe DownloadConverter.net pojawiające się w Usługach są własnością DownloadConverter.net. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy produktów, loga i zdjęcia pojawiające się w Usługach są własnością ich właścicieli.

7. Gwarancja Zastrzeżone

ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TEJ STRONY BĘDZIE NA WŁASNE RYZYKO NA PEŁNYM ZAKRESIE dozwolonym przez prawo DownloadConverter.net, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych ani DOMNIEMANYCH, W ZWIĄZKU Z witryny i ich zastosowania. DownloadConverter.net NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH dokładność i kompletność Zawartość strony i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie (i) błędy, bądź niedokładności treści, (ii) obrażeń lub uszkodzenia mienia, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, (III ) nieautoryzowanym dostępem LUB WYKORZYSTANIE naszych serwerów i / lub dowolny i wszystkich osobistych informacji i / lub informacji finansowych przechowywanych w nim (IV) wszelkich przerw w transmisji do i Z SERWISU, (iv) wszelkie błędy, wirusami, trojanami koni lub tym podobnych, które mogą być przekazywane LUB POPRZEZ NASZ SERWIS PRZEZ OSOBY TRZECIE i / lub (v) ewentualne błędy lub pominięcia w treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w WYNIK użycia jakichkolwiek TREŚĆ NA LUB poprzez stronę internetową. DownloadConverter.net NIE GWARANTUJE, popiera ani PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK treści lub produktu lub usługi reklamowane lub oferowane przez TRZECIEJ za pośrednictwem strony internetowej LUB W JAKIKOLWIEK reklamy, a DownloadConverter.net NIE BĘDZIE STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ODPOWIEDZIALNE zA MONITOROWANIE TRANSAKCJI między wami a TRZECICH dostawców produktów lub usług.

ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TEJ STRONY BĘDZIE w unikalnym CELU pobierania treści z ZASTOSOWAŃ restrykcyjne i osobowych. Jako usługa jest w pełni dostępny z Internetu, ZGADZASZ że trzeba WIEDZIEĆ szczególnych zasad stosowanych w danym kraju. ZGADZASZ, ŻE bardziej ogólnie cała zawartość pobranego z DownloadConverter.net przeznaczony jest do OKRES ocena i nie będzie obecny na dysku twardym komputera lub innego urządzenia ponad restrykcyjna okres 2 dni. ZGADZASZ że jeśli chcesz utrzymać zawartość i jeśli są sprzedawane na podstawie licencji, można kupić licencję IT.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU DownloadConverter.net, JEJ ZARZĄD, DYREKCJA, pracowników lub AGENCI, NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, MORALNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK (I) zawartości, w tym błędy lub NIEŚCISŁOŚCI w nim (II) ZRANIENIA lub szkód materialnych, JAKIEJKOLWIEK NATURY, wynikających z korzystania z naszej STRONIE, (III) Bezprawne wykorzystanie naszych serwerów i / lub wszelkich informacji osobistych i / lub INFORMACJE FINANSOWE niej zapisanych, (IV) wszelkich przerw w transmisji do i z naszej strony internetowej, (IV) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą być przekazywane LUB POPRZEZ NASZ SERWIS PRZEZ OSOBY TRZECIE, i / lub (V) ewentualne błędy lub pominięcia w treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w WYNIKU UŻYTKOWANIA jakiejkolwiek zawartości lub za pośrednictwem strony internetowej, cZY NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWIE, LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, i czy NIE DownloadConverter.net została poinformowana o MOŻLIWOŚĆ wystąpienia takich szkód. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO we właściwej jurysdykcji. KLIENT POTWIERDZA, ŻE DownloadConverter.net NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY UŻYTKOWNIKÓW, zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie OSOBY TRZECIE I że ryzyko lub uszkodzenia z powyższego PODTRZYMKI CAŁKOWICIE Z TOBĄ.

9. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać nieszkodliwe DownloadConverter.net, jej podmioty stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, straty, obowiązków, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym, lecz nie ograniczona do honorariów adwokackich), wynikających z: (i) korzystania z Serwisu; (Ii) naruszenia niniejszego Regulaminu; (Iii) naruszenia warunków, które mają zastosowanie do zgłoszenia użytkownika; (Iv) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa autorskie, własność, prywatność reklama lub prawo; lub (v) wszelkie zastrzeżenia, że ​​jeden z twoich zgłoszeń użytkowników spowodowały szkody osobie trzeciej. To zobowiązanie do ochrony i przejęcia przetrwa tych Warunkach i korzystania z Serwisu.

10. Możliwość Akceptuję Regulamin

Ty twierdzisz, że jesteś albo więcej niż 18 lat lub posiadać prawną zgodę rodziców lub opiekunów do zawarcia niniejszego Regulaminu, oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. W każdym razie, ty twierdzisz, że jesteś w wieku powyżej 13 lat, a strona internetowa nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, prosimy nie korzystać z Serwisu, istnieje wiele innych wielkich sieci Miejsca dla Ciebie. Porozmawiaj z rodzicami o tym, co strony są odpowiednie dla Ciebie.

11. Cesja

Warunki te oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na mocy niniejszej Umowy, nie może zostać przeniesiona lub przypisana przez Ciebie, ale może być przypisany przez DownloadConverter.net bez ograniczeń.

12. Ogólne

Zgadzasz się, że: (i) strony uznaje się wyłącznie z siedzibą w Holandii; oraz (ii) strony uznaje się za pasywną stronę internetową, która nie daje podstawy do jurysdykcji nad DownloadConverter.net osobistej, albo szczególne lub ogólne, w jurysdykcjach innych niż kraj Holandii. Warunki te powinny być regulowane przez wewnętrzne podstawowe prawa kraju Holandia, bez względu na ich sprzeczność z zasadami prawa. Wszelkie roszczenia lub spory pomiędzy tobą a DownloadConverter.net który powstaje w całości lub w części z Serwisu lub niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez federalne lub stanowe sąd właściwy znajduje się w Holandii. Warunki te oraz wszelkie inne informacje prawne wydane przez DownloadConverter.net na Witrynie, stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a DownloadConverter.net dotyczące strony internetowej. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie mają wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostają w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie obowiązywania niniejszej niniejszego Regulaminu uznaje się dalej lub stałego zrzeczenia się tego terminu lub jakiejkolwiek innej perspektywie, a awaria jednej ze stron do dochodzenia jakichkolwiek praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub przepis. DownloadConverter.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Umowy w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, i jest odpowiedzialny do przeglądania tych Zasady i warunki dla wszelkich zmian. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszego Regulaminu będą oznaczały zgodę na jego zmienionych warunkach. TY I DownloadConverter.net uzgadniają, że wszelkie wierzytelności powstałej Z LUB ZWIĄZANE Z SERWISU DownloadConverter.net należy rozpocząć w ciągu jednego (1) roku od przyczyny działania narasta. Inaczej, takie PRZYCZYNA działania jest zablokowany na stałe.