CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Chấp nhận của bạn

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HOẶC ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE NÀY (cùng với tất cả các nội dung có sẵn thông qua các tên miền DownloadConverter.net, "Trang web"), hoặc đưa nội dung ĐẾN VỚI WEBSITE NÀY, BẠN biểu tán thành CỦA BẠN VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ( "Điều khoản và Điều kiện") . Những điều khoản và điều kiện áp dụng đối với tất cả người dùng của trang web. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện hoặc Chính sách bảo mật, sau đó xin vui lòng không sử dụng trang web. NẾU BẠN KHÔNG HIỂU NHỮNG TIẾNG ANH, thì hãy sử dụng một phiên dịch hoặc không sử dụng trang web.

2. Liên kết

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba mà không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi DownloadConverter.net. DownloadConverter.net không được liên kết với những trang web, không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hay các hoạt động của bất kỳ trang web của bên thứ ba. Bên cạnh đó, DownloadConverter.net sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba. Bằng việc sử dụng trang web, bạn rõ ràng phát hành DownloadConverter.net từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn phải nhận thức được khi bạn đã rời khỏi trang web và đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của mỗi trang web khác mà bạn truy cập. DownloadConverter.net không lưu trữ bất kỳ video nhúng ở đây.

3. Website truy cập

DownloadConverter.net hướng cấp cho bạn được phép sử dụng các trang web, với điều kiện: (i) việc bạn sử dụng trang web là chỉ duy nhất cho, sử dụng phi thương mại cá nhân của bạn; (Ii) bạn sẽ không sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không cần DownloadConverter.net của phép trước bằng văn bản; (Iii) bạn sẽ không gửi quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, thư rác, thư dây chuyền, vv (iv), bạn sẽ không truyền tải bất kỳ Nội dung nào mà chứa virus phần mềm, hoặc mã máy tính có hại khác, các tập tin hoặc các chương trình; (V), bạn sẽ không phá vỡ các máy chủ hoặc mạng kết nối với trang web; và (vi), bạn thực hiện theo các điều khoản và điều kiện. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên trang web này. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, "robot", "nhện" và "trình duyệt ngoại tuyến", có thể truy cập trang web theo cách gửi tin nhắn yêu cầu đến máy chủ DownloadConverter.net trong một trao khoảng thời gian hơn một con người một cách hợp lý có thể sản xuất trong cùng thời kỳ bằng cách sử dụng một trình duyệt web thông thường trên mạng. DownloadConverter.net cấp cho các nhà khai thác của tìm kiếm công cộng động cơ được phép sử dụng nhện để sao chép tài liệu từ trang web cho mục đích duy nhất của việc tạo ra các chỉ số tìm kiếm được công bố rộng rãi của các thành phần, nhưng không lưu trữ hoặc lưu trữ các tài liệu như vậy. DownloadConverter.net có ​​quyền thu hồi những trường hợp ngoại lệ thường hoặc trong các trường hợp cụ thể. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông tin cá nhân, bao gồm tên tài khoản hoặc địa chỉ e-mail, từ trang web, và cũng không sử dụng hệ thống thông tin liên lạc được cung cấp bởi trang web cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại. Bạn đồng ý không thu hút, cho mục đích thương mại, bất kỳ người dùng của trang web liên quan đến Người dùng gửi của họ với (theo quy định dưới đây). DownloadConverter.net có ​​quyền chấm dứt quyền truy cập vào trang web, tuỳ ý, ngay lập tức và có hoặc không có nguyên nhân.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung trên trang web, bao gồm tất cả Người dùng gửi, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, các kịch bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác ( "Nội dung") và tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng chứa trong đó ( "Nhãn hiệu"), được sở hữu bởi hoặc được cấp phép để DownloadConverter.net. Nội dung trên trang web được cung cấp cho bạn "NGUYÊN TRẠNG" cho thông tin của bạn và chỉ sử dụng cá nhân và có thể không được sử dụng, sao chép, phân phối, truyền tải, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép, đảo ngược thiết kế, de-biên soạn, hoặc khai thác bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của DownloadConverter.net. DownloadConverter.net bảo lưu tất cả các quyền không được cấp trong và đối với trang web. Nếu bạn tải xuống hoặc in một bản sao của nội dung cho mục đích cá nhân, bạn phải giữ lại tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác chứa trong đó. Bạn đồng ý không để phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc gây trở ngại cho tính năng bảo mật liên quan đến các trang web hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép của bất kỳ nội dung hoặc thực thi các hạn chế về việc sử dụng trang web.

5. Bản quyền và Chính sách nội dung

DownloadConverter.net tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và yêu cầu bạn làm như vậy. DownloadConverter.net không cho phép bản quyền hoạt động và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vi phạm trên Website của mình, và DownloadConverter.net kịp thời sẽ tạm ngưng bất kỳ nội dung có bản quyền (phục vụ thông qua một địa chỉ web / URL công bố công khai) từ việc có thể được chuyển đổi và tải về bằng cách của mình trang web khi vui lòng thông báo. DownloadConverter.net cũng có một đội ngũ tại chỗ đó là đưa vào nỗ lực nhiều để giảm thiểu khả năng xảy ra các hoạt động vi phạm bản quyền sử dụng Website của mình bằng cách tích cực tìm kiếm và vô hiệu hóa việc chuyển đổi có thể xảy ra liệu có bản quyền thương mại. Nếu bạn là một người sáng tạo nội dung / chủ sở hữu, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc đại diện và muốn vô hiệu hóa khả năng sử dụng nền tảng DownloadConverter.net để chuyển đổi nội dung công bố công khai của bạn (s), xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu qua e-mail tại [email protected] với các thông tin sau: địa chỉ URL (s) và mô tả (s) của nội dung (s) bạn muốn chúng tôi chặn; một dạng của chứng cứ điện tử hoặc vật lý cho thấy rằng bạn có quyền hành động cho nội dung (s); thông tin đó là đủ để cho phép chúng tôi liên lạc với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail hợp lệ liên hệ. Nội dung (s) sẽ được danh sách đen trong hệ thống của chúng tôi trong vòng 24 giờ.

6. Thương hiệu

DownloadConverter.net, logo DownloadConverter.net, và tất cả các khác DownloadConverter.net thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm và tên thương mại của DownloadConverter.net xuất hiện trên dịch vụ được sở hữu bởi DownloadConverter.net. Tất cả các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm, logo và bức ảnh xuất hiện trên các Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

7. Bảo hành Disclaimer

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB SẼ KHÔNG CHỊU RỦI RO KHI TỚI MỨC ĐỘ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, DownloadConverter.net, CÁC VIÊN CHỨC CỦA NÓ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE VÀ BẠN sử dụng vốn. DownloadConverter.net KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN CHO SỰ CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA NỘI DUNG CÁC WEBSITE VÀ CHO RẰNG KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN (I) SAI LẦM HAY SỰ THIẾU CHÍNH XÁC CÁC NỘI DUNG, (II) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN DO SỬ DỤNG CÁC WEBSITE, (III ) BẤT CỨ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬ DỤNG máy chủ của chúng VÀ / HOẶC BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC NHỮNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH được lưu tại chỗ, (IV) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC CHẤM DỨT HÀNH tRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE, (IV) BẤT KỲ LỖI, virus, trojan ngựa, HAY NHỮNG GÌ MÀ CÓ THỂ TRUYỀN TỚI HOẶC QUA WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI BỞI MỌI THỨ BA, VÀ / HOẶC (V) BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG HAY CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO XẢY RA NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA vIỆC SỬ DỤNG BẤT CỨ Nội dung trên hoặc thông qua trang web. DownloadConverter.net KHÔNG BẢO ĐẢM, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo hoặc cung cấp bởi BÊN THỨ BA QUA CÁC WEBSITE HOẶC NỔI BẬT TRONG BẤT CỨ QUẢNG CÁO VÀ DownloadConverter.net SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN HOẶC BÊN TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO BE trách nhiệm theo dõi bất kỳ giao dịch GIỮA BẠN VÀ CỦA BÊN THỨ BA CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB SẼ KHÔNG TẠI MỤC ĐÍCH UNIQUE tải về NỘI DUNG VỚI SỬ DỤNG hạn chế và CÁ NHÂN. AS DỊCH VỤ LÀ HOÀN TOÀN CÓ THỂ TRUY CẬP TỪ INTERNET, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CẦN BIẾT CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ ÁP DỤNG TRONG NƯỚC CỦA BẠN. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG hơn thường toàn bộ nội dung tải về từ DownloadConverter.net ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO AN GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ VÀ SẼ KHÔNG HIỆN TRÊN HARD DRIVE CỦA BẠN HOẶC BẤT CỨ THIẾT BỊ KHÁC HƠN TRONG THỜI GIAN hạn chế của 2 NGÀY. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG NẾU BẠN MUỐN GIỮ NỘI DUNG VÀ NẾU Nội dung này được bán dưới một giấy phép, bạn sẽ mua một giấy phép của CNTT.

8. Giới hạn trách nhiệm

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO DownloadConverter.net, CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, HOẶC ĐẠI LÝ, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT CỨ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, TỔN HẠI, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO DO BẤT CỨ (I) NỘI DUNG NÀY, BAO GỒM bất kỳ sai lầm HOẶC SỰ THIẾU CHÍNH XÁC trong đó, (II) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ CHẤT NÀO, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI, (III) sử dụng trái phép máy chủ của chúng VÀ / HOẶC BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC NHỮNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH được lưu tại chỗ, (IV) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC CHẤM DỨT HÀNH tRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI, (IV) BẤT KỲ LỖI, virus, trojan, hoặc tương tự, MÀ CÓ THỂ tRUYỀN TỚI HOẶC QUA WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI BỞI MỌI THỨ BA, VÀ / HOẶC (V) BẤT KỲ LỖI HAY THIẾU SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG HAY CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO XẢY RA NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA vIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG TRÊN HOẶC qua website, DÙ LÀ DỰA TRÊN SỰ BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI, HOẶC BẤT CỨ LÝ THUYẾT LUẬT NÀO KHÁC VÀ DÙ LÀ HAY KHÔNG DownloadConverter.net ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY. GIỚI HẠN TRÊN TRÁCH NHIỆM NÀY SẼ ÁP DỤNG VỚI MỨC ĐỘ CAO NHẤT THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH TRONG THẨM QUYỀN. BẠN THỪA NHẬN RÕ RÀNG RẰNG DownloadConverter.net SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO ĐỆ TRÌNH USER HOẶC PHỈ BÁNG, TẤN CÔNG, HOẶC HÀNH BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ THỨ BA VÀ rằng nguy cơ bị tổn hại hoặc thiệt hại từ TRÊN dựa HOÀN TOÀN VỚI BẠN.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại DownloadConverter.net, chi nhánh của nó, và các cán bộ tương ứng, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ, từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, nghĩa vụ, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng trang web; (Ii) bạn vi phạm các Điều khoản & Điều kiện; (Iii) bạn vi phạm các điều khoản áp dụng cho dung do người dùng của bạn; (Iv) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, tài sản, công khai hay riêng tư phù hợp; hoặc (v) bất kỳ tuyên bố rằng một trong những Người dùng gửi của bạn gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ tồn tại các Điều khoản & Điều kiện và việc bạn sử dụng trang web.

10. Khả năng chấp nhận Điều khoản & Điều kiện

Bạn xác nhận rằng bạn là một trong hai hơn 18 tuổi hoặc sở hữu hợp pháp của cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý tham gia vào các Điều khoản & Điều kiện và tuân thủ các Điều khoản sử dụng. Trong mọi trường hợp, bạn xác nhận rằng bạn trên 13 tuổi, như trang web không dành cho trẻ em dưới 13. Nếu bạn dưới 13 tuổi, thì xin vui lòng không sử dụng trang web-có rất nhiều web tuyệt vời khác trang web cho bạn. Nói chuyện với cha mẹ của bạn về những gì trang web này là thích hợp cho bạn.

11. Chuyển nhượng

Các Điều khoản & Điều kiện, và bất kỳ quyền và giấy phép dưới đây, có thể không được chuyển nhượng hoặc bởi bạn được giao, nhưng có thể được chỉ định bởi DownloadConverter.net không hạn chế.

12. chung

Bạn đồng ý rằng: (i) các trang web được coi là chỉ duy nhất có trụ sở tại Hà Lan; và (ii) các trang web sẽ được coi là một trang web động mà không làm phát sinh quyền tài phán cá nhân trên DownloadConverter.net, hoặc cụ thể hoặc nói chung, tại các nước khác không phải là nước Hà Lan. Các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật nội bộ của đất nước Hà Lan, mà không chú ý đến xung đột của các nguyên tắc pháp luật. Bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp giữa bạn và DownloadConverter.net phát sinh trong toàn bộ hoặc một phần là lấy từ trang web hoặc các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được quyết định độc quyền bởi một tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền nằm ở Hà Lan. Các Điều khoản & Điều kiện, và bất kỳ thông báo pháp lý khác được xuất bản bởi DownloadConverter.net trên trang Web, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và DownloadConverter.net liên quan đến trang web. Nếu bất kỳ điều khoản của các Điều khoản & Điều kiện được coi là không hợp lệ bởi một tòa án có thẩm quyền, các sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản & Điều kiện, mà sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản này các Điều khoản và Điều kiện sẽ được coi là một sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục của nhiệm kỳ này hoặc bất kỳ điều khoản khác, và thất bại của một bên để khẳng định bất kỳ quyền hoặc quy định theo các Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ quyền đó hoặc quy định. DownloadConverter.net bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện bất cứ lúc nào và không cần thông báo, và bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản & Điều kiện đối với bất kỳ sự thay đổi. Việc bạn sử dụng trang web sau bất kỳ sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện này sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn đến và chấp nhận các điều khoản sửa đổi của nó. BẠN VÀ DownloadConverter.net ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE DownloadConverter.net phải khai trương trong vòng một (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG tích lũy. KHÁC, NGUYÊN NHÂN ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG VĨNH VIỄN cấm.